Digidelnätverket är ett icke-hierarkiskt, obundet och demokratiskt nätverk som verkar för att öka den digitala delaktigheten och tillgängligheten till digitala tjänster i Sverige.

Recent Organization

Lisp
All Digital Academy December 5, 2023
Lisp
St Monica School Gzira November 23, 2023
Lisp
DOMINOES November 15, 2023
Lisp
Code.org November 9, 2023
Lisp
Women4Cyber October 27, 2023