Digidelnätverket är ett icke-hierarkiskt, obundet och demokratiskt nätverk som verkar för att öka den digitala delaktigheten och tillgängligheten till digitala tjänster i Sverige.

Recent Organization

Lisp
Nobel Courses September 26, 2023
Lisp
Nvidia September 26, 2023
Lisp
Omar Seguna September 25, 2023
Lisp
Mandy Farrugia September 25, 2023
Lisp
Data Science Malta September 25, 2023